Fakitermelés
Feladat
Fakitermelés
John Deere Harvester & Forwarder
Dönt, gallyaz, darabol, választékol, szállít
Szakképzett munkaerő, folyamatosan karbantartott gépállomány

Fakitermelés

Fontos számunkra, hogy a fakitermelések folyamatos egyensúlyban álljanak az erdőfelújításokkal. Termeléseinket az erdőtervek adta lehetőségek között, az erdőgazdálkodás jogszabályainak megfelelően végezzük. A kereskedelmi igények kielégítése mellett folyamatosan szem előtt tartjuk azt is, hogy beavatkozásaink az erdő életében a lehető legkisebb károkozással járjanak. Ennek érdekében fakitermeléseink zömét a vegetációs időn kívül végezzük. Tarvágásos véghasználatot azokban az erdőrészletekben végzünk, ahol a fafaj- és termőhelyi viszonyok ezt indokolják. Bükkös állományokban teljes körűen alkalmazzuk, tölgyes és erdeifenyves állományainkban előnyben részesítjük a fokozatos felújítóvágást.

A kíméletes faanyagmozgatás érdekében kis talajnyomású kihordó vontatókat (forwarder) állítottunk üzembe, melyek a talajt, a visszamaradó állományt és az újulatot is kímélik, továbbá a kiszállított faanyag sem szennyeződik. A nehéz fizikai munka kiváltására kitermelő gépet – harvestert – alkalmazunk. A felújító-vágásokban előnyben részesítjük a kihordó-vontatós technológiát, amelyet növedékfokozó gyérítések végrehajtásában is alkalmazunk, ahol a terepviszonyok megengedik. A fakitermelési folyamat során az arra megfelelő képesítéssel rendelkező szakember kidönti, gallyazza, választékolja, darabolja és felkészíti a kivágandó szálfákat.

A fakitermelés veszélyes üzemnek minősül. A Fortuna Építő Kft. teljes körűen rendelkezik a fakitermeléshez szükséges követelményekkel: a megfelelő szakképzettségű munkaerővel, a korszerű és folyamatosan karban tartott gépállománnyal, és az elengedhetetlen védőöltözettel. .
A fakitermelési folyamat során az arra megfelelő képesítéssel rendelkező szakember kidönti, gallyazza, választékolja, darabolja és felkészíti a kivágandó szálfákat.
  • A Föld zsugorodó faállományával ellentétben Magyarország erdősültsége folyamatosan növekszik.
  • Jelenleg a földterület 20,4%-a tartozik erdő-művelési ágba, de a cél a 26-27%-os szint elérése.
  • Az utóbbi két évtizedben átlagosan több mint nyolcezer hektár új erdő került telepítésre évente.